V-LUBE ADITÍVA CHRÁNIACE VENTILY!


V-LUBE CHRÁNIČ LPG VENTILOV je ďalším vo vývoji aditív pre ochranu ventilov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu.

Na rozdiel od konvenčných olovnatých náhradných aditív s ich širokým spektrom použitia, V-LUBE ŠETRIČ LPG VENTILOV bol špeciálne navrhnutý pre potreby vozidiel s LPG.

Na rozdiel od motorov používajúcich benzín, takzvaný skvapalnený benzín sa dodáva do spaľovacej komory najčastejšie v „suchom“ stave, ktorý zabraňuje aditívam bežne dodávaným spolu s benzínom rozvíjať ich schopnosť ochrany. Prípadne to vedie k opotrebeniu ventilov a ventilových sediel.

V-LUBE CHRÁNIČ LPG VENTILOV lubrikuje a chladí cylinder a vytvára ochranný film okolo dielov za účelom minimalizovania tlaku a opotrebenia ventilov a ventilových sediel.

V-LUBE CHRÁNIČ LPG VENTILOV je preto vynikajúci m riešením špecifických problémov spojených s fungovaním prirodzeného alebo skvapalneného plynu tým, že poskytuje najlepšiu ochranu za primeranú cenu.

Aditíva sú dodávané do motora prostredníctvom vstrekovacieho systému (lubrikačný nástroj) v pomere 1:1000 (10 ml na každých 10 l paliva). Jeden liter V-LUBE CHRÁNIČA LPG VENTILOV chráni motor v závislosti od špecifickej spotreby paliva vozidla až do najazdenia 10.000 km!

V-LUBE CHRÁNIČ LPG VENTILOV:

  • chráni ventily a ventilové sedlá pred rastúcim opotrebením počas spotreby LPG
  • čistí a lubrifikuje cylindre
  • čistí vstrekovače a palivové trysky
  • zvyšuje efektívnosť a životnosť motora
  • poskytuje optimálnu ochranu za primeranú cenu
  • je vyvinutý osobitne pre motory používajúce LPG
  • je porovnateľný so všetkými konvenčnými vstrekovacími systémami

© 2012 V-LUBE Slovakia. All rights reserved.